EVTON REAL ESTATE FUND LP

Fund Portfolio

1 St. Clair Avenue West, Toronto

Size: 84,917 square feet
Type: Office

2323 Yonge Street, Toronto

Size: 67,924 square feet
Type: Office

2600 Skymark Avenue, Mississauga

Size: 120,000 square feet
Type: Office condominium

5075 Yonge Street, Toronto

Size: 85,586 square feet
Type: Commercial office

75/85 Aventura, Mississauga

Size: 61,352 square feet
Type: Comamercial office/industrial

Bracebridge Square, Bracebridge

Size: 40,000 square feet
Type: Retail

2540 - 2570 Matheson Blvd. East, Mississauga

Size: 125,650 square feet
Type: Office condominium

30 Soudan, Toronto

Size:  29,035  square feet
Type:  Office

5050 South Service Road, Burlington

Size:  66,000 square feet
Type:  Office

154 Pearl Street, Toronto

Size:  30,316  square feet
Type:  Office